Informacje szczegółowe:

  • Wypełnienie i przesłanie nam poniższego formularza jest wyrazem dobrowolnego i osobistego włączenienia się do STOWARZYSZENIA MATKI BOŻEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI (z Centralą Polską w Górce Klasztornej)
  • W ramach weryfikacji odeślemy Osobie Zgłaszającej zapytanie
  • Z uwagi na częste pytania dotyczące wpisu i przynależności do Apostolstwa, a także charakterystyki podejmowanych zobowiązań dla poszczególnych stopni – podajemy uzupełnienie: prośba o wpisanie do Stowarzyszenia oznacza, że moment odejścia z tego świata, czyli chwilę śmierci, pragnie się powierzyć opiece Matki Bożej. Ważny wpis dotyczy decyzji podjętej dobrowolnie i osobiście. Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

1. Stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań

2. Stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Świety Józefie – módl się za nami”

3. Stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi

  • Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3. (w takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej)
  • Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ADS

DANE OSOBOWE
STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO ADSFINALIZOWANIE ZGŁOSZENIA