ZGŁOSZENIE DO APOSTOLSTWA

Informacje szczegółowe:

  • Wypełnienie i przesłanie nam poniższego formularza jest wyrazem dobrowolnego i osobistego włączenienia się do STOWARZYSZENIA MATKI BOŻEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI (z Centralą Polską w Górce Klasztornej)
  • W ramach weryfikacji odeślemy Osobie Zgłaszającej zapytanie
  • Z uwagi na częste pytania dotyczące wpisu i przynależności do Apostolstwa, a także charakterystyki podejmowanych zobowiązań dla poszczególnych stopni – podajemy uzupełnienie: prośba o wpisanie do Stowarzyszenia oznacza, że moment odejścia z tego świata, czyli chwilę śmierci, pragnie się powierzyć opiece Matki Bożej. Ważny wpis dotyczy decyzji podjętej dobrowolnie i osobiście. Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

1. Stopień – wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej, Patronki Dobrej Śmierci

2. Stopień – oprócz wpisu do Księgi zobowiązanie do codziennego odmawiania rano i wieczorem 3 razy „Zdrowaś Maryjo” z wezwaniem na końcu: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, oraz „Święty Józefie – módl się za nami”

3. Stopień – modlitwa z 2. stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w 1. piątek lub 1. sobotę) przystąpienie do spowiedzi i Komunii św., i choćby krótkie wycieszenie się dla refleksji nad przygotowaniem się do śmierci

  • Można najpierw przystąpić do 1. stopnia, a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3. (w takim przypadku nie powiadamia się już Centrali w Górce Klasztornej)
  • Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ADS

DANE OSOBOWE
STOPNIE PRZYNALEŻNOŚCI DO ADSFINALIZOWANIE ZGŁOSZENIA

 

Szybki kontakt

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

 Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

 +48 67 286 00 38, +48 504 667 014

 biuroapostolstwo@gmail.com


 26 8938 0006 0000 1759 2000 0012