ZELATORZY I ICH APOSTOLAT

Nasi współpracownicy

Zelatorzy i ich apostolat

Duchownym działającym w Stowarzyszeniu Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci pomagają aktywni zelatorzy, czyli osoby świeckie rozpowszechniające idee Apostolstwa wśród rodzin katolickich.

Zachęcając świeckich do gorliwego współdziałania z kapłanami, papież Pius XI pisze:

"Pragniemy, aby zelatorzy Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci włączyli się w ścisłą współpracę z kapłanami Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny i razem z nimi uciekali się do wszelkich sposobów gorliwości dla zapewnienia łaski dobrej śmierci, dla możliwie jak największej liczby ludzi".

Program działania Stowarzyszenia oparty jest w szczególny sposób na czynnej pomocy i oddanej współpracy wielu aktywnych zelatorów. Toteż stanowią oni w Stowarzyszeniu "sprężynę działania", która wszędzie roznieca zapał, życie i nadzieję. Przez nich idee Apostolstwa Dobrej Śmierci przenikają do rodzin i trafiają do ludzi dobrej woli we wszystkich zakątkach świata, gdzie rozpowszechniające się nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci zdobywa nowych zwolenników i zapewnia wiernym łaskę wytrwania, nawrócenia i dobrej śmierci. Dzięki zelatorm Miłosierdzie Boże, będące duchowym skarbem Stowarzyszenia, staje się dostępne dla ludzi obojętnych; przez nich wreszcie chorzy bywają odwiedzani przez kapłana, a umierający przygotowani na wejście do wieczności. Krótko mówiąc, są oni dla duszpasterzy najcenniejszymi współpracownikami.

Apostolstwo Dobrej Śmierci ogarnia i powinno ogarniać cały świat. Zwraca się ono nie tylko do osób określonego wieku, pewnej klasy społecznej, czy jednego kraju, ale jest ukierunkowane na wszystkich ludzi, niezależnie od tego w jakim kraju mieszkają i w jakim są wieku. Jest ono przecież przeznaczone dla wszystkich, którzy muszą umierać.

Powtórzmy to jeszcze raz za Piusem XI:

"Żadne Apostolstwo nie jest bardziej owocne ani zbawienne od Apostolstwa Dobrej Śmierci."

 

Szybki kontakt

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

 Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

 +48 67 286 00 38, +48 504 667 014

 biuroapostolstwo@gmail.com


 26 8938 0006 0000 1759 2000 0012