MATERIAŁY

Rozważania i modlitwy

W ŻŁOBIE CZY W GROBIE?

Warto zastanowić się jaki związek ma wydarzenie z Betlejem z naszą śmiercią. Może pomóc nam w tym krótkie rozważanie ikony przedstawiające Wcielenie. Proszę, spójrz na nią uważnie, zastanów się i spróbuj odpowiedzieć na dwa pytania. W co owinięty jest mały Jezus - w pieluszki czy może w żałobny całun? Gdzie Maryja właściwie złożyła Jezusa - w żłobie czy w grobie? Czy znasz już odpowiedź?

Na portalu wiara.pl można przeczytać szczegółowy opis symboliki wschodniej ikony przedstawiającej narodziny Chrystusa. Do głębokiej refleksji nad związkiem Bożego Narodzenia i naszej śmierci pobudziły mnie następujące słowa: „Zgodnie z tradycją wschodnią miejscem narodzin Zbawiciela jest grota, przedstawiona w centralnej części ikony (...). Dzieciątko zawinięte w pieluszki podobne do całunu spoczywa w kamiennym żłóbku przypominającym grób, umieszczonym w grocie. Czerń wewnątrz groty, bardzo rzadko używana w ikonografii, wskazuje na śmierć, grzech, otchłań. Grota stanowi tylko tło wydarzenia i jego drugi plan, z której wyłoniło się nowe, zbawcze światło życia. W niej mistycznie narodził się Chrystus, aby uwolnić Adama, a wraz z nim całą ludzkość. Jest to bardzo świadome nawiązanie autora do stwierdzenia, że narodziny Jezusa zapowiadają Jego śmierć. To także obraz Boga jako Światłości, która zstępuje w ciemność świata oczekującego na to światło”. (Całość zobacz tutaj: Ikona Narodzenia Pańskiego).

Pieluszki - całunem, żłóbek - grobem. To, jak wspomniano w cytowanym fragmencie ukazanie prawdy, że Dzieciątko Jezus jest Chrystusem, który rodzi się, aby gdy dorośnie umrzeć z miłości do człowieka na krzyżu. Ale nasunęło mi się jeszcze jedno tłumaczenie symboliki żłobu - grobu. A mianowicie, że Bóg, który jest Życiem, staje się człowiekiem i zstępuje do grobu aby wnieść do niego życie. Już w Betlejem jako Nowonarodzony pokazuje, że jest Tym, który przychodzi uwolnić nas od każdego rodzaju śmierci, zamieniając ją w życie. Ostatecznie uczyni to gdy wprowadzi nas do życia wiecznego. Ale już tu na ziem chce uwalniać nas od wszystkiego, co ma posmak śmierci. Dlatego zapraszam Cię gorąco, spójrz jeszcze raz na ikonę Bożego Narodzenia i zastanów się, co dzisiaj jest Twoim osobistym grobem? Jaka sytuacja, jaka relacja, jaki problem, jaka choroba sprawia, że czujesz się niezdolny lub niezdolna do życia? I pokaż bez lęku ten grób Jezusowi, bo On na to się narodził, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami, który przynosi życie tam, gdzie go nie ma!!!

ks. Bogdan Kulik MSF

 

Szybki kontakt

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

 Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

 +48 67 286 00 38, +48 504 667 014

 biuroapostolstwo@gmail.com


 26 8938 0006 0000 1759 2000 0012