ABC APOSTOLSTWA

ABC Apostolstwa Dobrej Śmierci

ABC Apostolstwa Dobrej Śmierci

(opracował ks. Piotr Żelichowski MSF)

Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się w swoim codziennym życiu:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:

 • Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą
 • Zachowywać wiernie jego przykazania
 • Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki
 • Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.
 • Korzystać często ze spowiedzi i Komunii św.
 • Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej
 • Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty
 • Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka
 • Dziękować za wszystko Panu Bogu
 • Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia

II. Czcić i kochać Matkę Bożą:

 • Często do Niej się zwracać w ciągu dnia
 • Obchodzić uroczyście Jej święta
 • Naśladować Jej cnoty w swoim życiu
 • Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu
 • Nawiedzać w miarę możliwości, Jej sanktuaria
 • Oddać się Jej całkowicie

III. Kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci:

 • Troszczyć się o ich zbawienie
 • Przychodzić im z pomocą duchową i materialną
 • Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym
 • Modlić się o nawrócenie grzeszników
 • Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu
 • Zamawiać Msze św. o szczęśliwą śmierć, tak za siebie jak i bliźnich
 • Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii
 • Świecić dla wszystkich dobrym przykładem

IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:

 • Kościół święty i Ojca Świętego
 • Ojczyznę i Kościół w Polsce
 • Duszpasterzy i misjonarzy
 • Rodziny, młodzież i dzieci
 • Ludzi nieszczęśliwych, narkomanów i alkoholików
 • Krucjatę w obronie poczętych dzieci

 • Gdy więc poważnie traktujesz swoją wiarę
 • Gdy według niej układasz swoje życie
 • Gdy o tym świadczysz słowem i życiem każdego dnia
 • Możesz wtedy liczyć na Boże Miłosierdzie
 • Możesz wtedy liczyć na pomoc Matki Bożej
 • Możesz wtedy oczekiwać łaski szczęśliwej śmierci
 • Możesz wtedy z radością oczekiwać Królestwa Bożego

 

Szybki kontakt

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

 Górka Klasztorna, 89-310 Łobżenica

 +48 67 286 00 38, +48 504 667 014

 biuroapostolstwo@gmail.com


 26 8938 0006 0000 1759 2000 0012