Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

poniedziałek,
16 lipca 2018

(197. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
931

SPIS TREŚCI

Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 1
Sprawozdanie z działalności ADS za 2017 rok  (ks. G. Górnik MSF)  2
Wspomnienie pośmiertne śp. Piotr Żelichowski MSF  (ks. M. Krycha MSF) 4
Jubileuszowa podróż do źródeł ADS  (ks. B. Kulik MSF) 6
„Choruje ktoś pośród was?... (ks. M. Machinek MSF) 10
„Jezus – Bóg, ale czy człowiek?” (ks. B. Kulik MSF) 12
W ADS dzięki Mamie (Barbara) 15
Stare i nowe... do przemyślenia (ks. S. Amielawski MSF) 17
Odpusty – owoc wiary..., cz. 2 (ks. B. Kulik MSF) 19
Zamyślenia nad litanią do MB Bolesnej  (zel. D. Czerniawska) 23
Misja spełniona (zel. L. Wajdzik) 24
Dom Rekolekcyjny MSF w Bąblinie...  (ks. S. Robak MSF) 27
Kronika 32

Skąd możemy wiedzieć cokolwiek o tym, co czeka nas po śmierci? To pytanie słyszymy często od osób, które z niedowierzaniem podchodzą do spraw życia wiecznego. Być może czasami to pytanie stawiamy sami sobie albo innym osobom wierzącym. Odpowiedź jest prosta: ponieważ sam Bóg nam to objawił. Mimo że nie odkrył nam pełni tej wielkiej tajemnicy, jednak to, co nam o niej powiedział jest absolutnie wystarczające, abyśmy mogli odnaleźć pewną drogę do raju. Najpełniej udzielił nam tej odpowiedzi stając się człowiekiem, rodząc się w Betlejem z Dziewicy Maryi, a następnie nauczając o wieczności i zmartwychwstając! Dlatego przygotowując się w Adwencie na celebrowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, próbujmy uświadomić sobie coraz mocniej, że Dziecię nam się rodzi, aby nas przede wszystkim uwolnić od lęku przed śmiercią i aby obdarzyć nadzieją życia w niebie!

Stan personalny. W Apostolstwie Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej obecnie pracuje 3 księży: ks. Grze gorz Górnik MSF, ks. Bogdan Kulik MSF, ks. Stefan Amielawski MSF. Apostolstwo zostało powierzone opiece Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, dlatego cała Polska Prowincja Zgromadzenia na różny sposób wspomaga to dzieło. W tym roku wpisało się do ADS 4682 osób. Przybyło 24 nowych Zelatorów. Nasi Zelatorzy rozpowszechniają idee Stowarzyszenia nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach całego świata.

Śp. Ks. Piotr Żelichowski MSF urodził się 6 maja 1935 r., w miejscowości Rostoki, powiat Krzemieniec, województwo Tarnopol, diecezja Łuck (Wołyń). Trzy tygodnie później został włączony do wspólnoty Kościoła za sprawą chrztu udzielonego mu przez Ks. Franciszka Fijałkowskiego w parafii Poczajów (28.05.1935 r.). Po wojnie ewakuowany wraz z rodziną z Wołynia do województwa poznańskiego, najpierw do Gąsaw, by ostatecznie zadomowić się w Gorzowie Wielkopolskim.

Trzydzieści lat po utworzeniu Polskiej Filii Apostolstwa Dobrej Śmierci wybraliśmy się w „podróż do źródeł” naszego Stowarzyszenia. Chcieliśmy jeszcze raz stanąć w miejscu, gdzie wszystko zaczęło się w 1865 r. Myślę oczywiście o Kaplicy Najświętszej Maryi w Tinchebray , gdzie zostało założone to wielkie dzieło w Zgromadzeniu Księży Najświętszej Maryi.

Wydana w czerwcu 2017 r. przez Konferencję Episkopatu Polski „Instrukcja dotycząca posługiwania chorym i umierającym” umknęła zupełnie uwagi mediów. Bo też cóż może być interesującego w cichej posłudze wobec osób, które z racji swojego stanu zdrowia nie są w stanie czynnie uczestniczyć w życiu publicznym? Ciężko chorzy i umierający stają się obiektem uwagi mediów dopiero wtedy, gdy głośno domagają się eutanazji. Bardzo szybko stają się wtedy ikonami środowisk domagających się depenalizacji, a potem zalegalizowania śmierci na życzenie, jak to ma miejsce w niektórych krajach europejskich. Kiedy jednak z odwagą i cierpliwością znoszą swoją życiową kondycję, przestają być medialnie interesujący. Trudno się dziwić, że oprócz dotkliwych nierzadko objawów choroby osoby takie najbardziej dotkliwie odczuwają poczucie osamotnienia, wręcz wypchnięcia na margines społeczeństwa.

„Czy Jezus Chrystus mnie rozumie?” – zapytała mnie kiedyś pewna pani. „Oczywiście” – odpowiedziałem bez wahania. „A czy On kiedyś zgrzeszył?” – kontynuowała moja rozmówczyni. „Nie! Oczywiście, że nie!” – odparłem niemniej zdecydowanie. „Więc mnie nie rozumie…” – zakończyła stanowczo kobieta, tak, jakby chciała przez to powiedzieć, że jeśli Jezus nie zgrzeszył to, mimo że jest Bogiem, nie może postawić się na jej miejscu, ponieważ nie jest prawdziwym człowiekiem…

Szczęść Boże. Jestem nową członkinią Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci. Mam 59 lat. 8 lipca 2017 r. odeszła do Pana moja Mama. To Jej śmierć, a w zasadzie odchodzenie, skłoniło mnie do wstąpienia do Stowarzyszenia i już teraz do modlitwy o dobrą śmierć dla mnie. Chciałabym podzielić się z krótkim świadectwem związanym właśnie z odchodzeniem Mamy.

Kolejny biuletyn w Waszych rękach... Stary rok mija, nowy nadchodzi. Czas podsumowań i refleksji. Kiedyś wpadł mi w ręce tekst pt. „Dezyderata”, poruszył moje serce, skłonił do refleksji i poszukiwań. Otóż „Dezyderata” (ang. Desiderata) to poemat napisany przez Maksa Ehrmanna, zawierający wskazówki na temat dobrego życia.

„Czy to u Was modli się za zmarłych?” – zapytała mnie kiedyś pewna pani po Mszy św., na której głosiłem kazanie o celach naszego Apostolstwa. „Tak, oczywiście” – odpowiedziałem. „To ja chcę się do Was przyłączyć, bo jestem osobą samotną i nie ma już nikogo, kto by o mnie pamiętał po mojej śmierci. Teraz będę spokojna, że jednak ktoś będzie się za mnie modlić kiedy odejdę”.

– Maryjo, Królowo męczenników, módl się za nami; Maryjo, pociecho strapionych, módl się za nami

Abp Tommaso Caputo – delegat dla papieskiego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, spotkał się 25 sierpnia 2017 r., w wigilię święta NMP Częstochowskiej, na Jasnej Górze z przedstawicielami parafii i wspólnot oraz duchownymi i świeckimi, którzy są związani z szerzeniem Nowenny Pompejańskiej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Wśród wielu zgromadzonych był ks. Grzegorz Górnik MSF – dyrektor Apostolstwa Dobrej Śmierci, ks. Witold Grzomba – proboszcz z parafii św. Ap. Piotra i Pawła ze Skoczowa i przedstawiciele Apostolstwa Dobrej Śmierci z diecezji bielsko-żywieckiej.

„Dlaczego Post? Czas, w którym dzisiaj żyjemy jest intensywny jak nigdy dotąd. Po kilku latach pracy, stresów, zmęczenia, często zaniedbując wypoczynek, odżywiając się „byle jak” nasze ciało odmawia posłuszeństwa. Również w naszych relacjach z Bogiem czy ludźmi odczuwamy częstokroć powierzchowność. Dlatego Jezus jako lekarstwo zaleca swoim uczniom: modlitwę, post i jałmużnę. Św. Atanazy (IV w.) pisze: „Co czyni post? Leczy choroby, przepędza złe duchy, płoszy natarczywe myśli, nadaje duchowi większą przejrzystość, oczyszcza serce, leczy ciało i wiedzie w końcu człowieka przed tron Boży...”. Post jest wielką siłą i niesie ze sobą przeogromne skutki. Dlatego klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny już od 17 lat zaprasza na „Pustynię Bąblińską”, gdzie poprzez 10-dniowe Rekolekcje z Postem Daniela pogłębisz swą relację z Bogiem, który uzdrawia duszę i ciało.

Kronikia ADS