Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

poniedziałek,
16 lipca 2018

(197. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2185

Nadzieja i Życie nr 1/2017

SPIS TREŚCI
Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci    1
Sprawozdanie z działalności Apostolstwa Dobrej
Śmierci za 2016 rok (ks. G. Górnik MSF)    2
Wszystko zaczęło się od wypadku... czyli początki
ADS w Polsce (ks. J. Czekała MSF)    4
Testament Ojca Benedykta (ks. M. Machinek MSF)    6
Aby nie zmarnować Bożego miłosierdzia...
(ks. S. Amielawski MSF)    8
Jak ważne jest pamiętać (P. Skowroński)    11
Byliśmy tym kim wy jesteście... (A. Zapotoczny)    13
Czy nie wiosłujesz w złym kierunku?
(ks. R. Ciżewski MSF)            15
Jezu, ufam Tobie... (A. Ziółkowski)    19
Zamyślenia nad litanią... (zel. D. Czerniawska)    23
Szwedzka Górka dla... (ks. K. Wacholc MSF)    26
Zaproszona śmierć (zel. L. Wajdzik)    28
Wspomnienie śp. zel. Agaty Buczkowskiej z ADS
w Tucholi (zel. B. Sarnowska)    30
Kronika Apostolstwa    31

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym rozpoczynamy szczególny rok dla wszystkich członków Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce - Jubileusz 30-lecia istnienia Polskiej Filii Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.Czy 30 lat do dużo czy mało? Odpowiedź zależy oczywiście od punktu widzenia. Jeśli na ten okres spojrzymy tylko z perspektywy jego długości, to rzeczywiście jest niczym wobec wieczności. Jeśli jednak uzmysłowimy sobie, iż 30 lat ADS w naszej Ojczyźnie to okres intensywnego głoszenia, że istnieje prawdziwa NADZIEJA, ponieważ istnieje ZYCIE wieczne; że to czas nieustannej modlitwy zanoszonej przez setki tysięcy ludzi o wytrwanie w wierze i o nawrócenie dla błądzących, to jakże nie świętować tej rocznicy z radością?

W Apostolstwie Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej obecnie pracuje 3 księży: ks. Grzegorz Górnik MSF, ks. Bogdan Kulik MSF, ks. Stefan Amielawski MSF. Apostolstwo zostało powierzone opiece Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, dlatego cała Polska Prowincja Zgromadzenia na różny sposób wspomaga to dzieło. W tym roku wpisało się do ADS 5000 osób. Przybyło 20 nowych zelatorów. Nasi zelatorzy rozpowszechniają idee Stowarzyszenia nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach całego świata.

Było to wczesną jesienią roku 1981, gdy w jednym z czasopism katolickich przeczytałem informację o Apostolstwie Dobrej Śmierci we Francji. Ponieważ jestem maryjnym człowiekiem - oddałem się w ręce Matki Bożej na początku mojego kapłaństwa, w październiku 1978 roku, gdy wybrano polskiego Papieża-pomyślałem, że gdy się zapiszę do Apostolstwa Dobrej Śmierci, będzie to dopełnieniem mego zawierzenia Maryi. Napisałem do Francji list z prośbą o przyjęcie mnie do ADS-u - korektę tekstu konsultowałem z ks. P. Żelichowskim MSF.

Chociaż od publikacji kolejnego (i jak zapowiada jego główny bohater - już ostatniego) wywiadu-rzeki z Josephem Ratzingerem/Benedyktem XVI upłynęło już kilka tygodni, warto się nad nim chociaż przez chwilę zatrzymać. Sytuacja papieża-emeryta jest jedyna w swoim rodzaju, a szlaki prowadzące do utartych form grzecznościowych jeszcze nie przetarte, stąd też nie dziwi jego życzenie, by nazywać go po prostu ojcem Benedyktem.

Rok 2016 został przez papieża Franciszka ogłoszony Rokiem Miłosierdzia. Głosząc rekolekcje na ten temat w różnych regionach Polski wielokrotnie byłem pytany o możliwość skopiowania kazania. Niestety miałem tylko plan w punktach. Może jest to właściwy moment, aby na łamach naszego biuletynu własne słowa i przemyślenia ująć w formie pisanej.

 

 „Pamięć o prawym jest błogosławiona, a imię nieprawych zaginie” (Prz 10,7). Zapamiętywanie wydaje się wszystkim nam funkcją prostą. W większości przypadków proces ten zachodzi w nas bez naszej interwencji, dzieje się auto­matycznie i teoretycznie często nie mamy na niego wpływu. Cała nasza tożsa­mość kształtuje się dzięki pamięci, ona nadaje sens naszemu życiu, pozwała nam dojrzewać, wyciągać wnioski z doświadczeń i kształtować wartości.

W latach 1626-1631, kiedy to Zakon Ojców Kapucynów przenosi się do klasz­toru na via Veneto w Rzymie, kilka kroków od placu Barberini, zabroniony jest pochówek zakonników we wnętrzu kościoła. Dlatego zostaje utworzony pod­ziemny cmentarz, gdzie ze starych grobów, usytuowanych u podnóża wzgórza Kwirynału, zostają przeniesione szczątki kapłanów. Dzisiaj jest on niezwykłą mogiłą, w której spoczywają cztery tysiące kapucynów i członków wspólnot religijnych, zmarłych w latach 1528-1870.

 

W tradycji życia monastycznego, klasztornego, zakonnicy modląc się wspólnie recytują psalmy, na przemian, w dwóch chórach. Pomiędzy kolejnymi wersetami, nabierając oddechu zachowują pauzę, krótkie milczenie. Pozwala to zachować właściwy rytm modlitwy, ale jest też i głębsza tego wymowa. Sw. Hipolit, jeden z najstarszych pisarzy chrześcijańskich mówi, że milczenie w modlitwie jest wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego, a moment nabierania oddechu jest czasem „nabierania Ducha Świętego”.

Miłosierdzie Boże - tak zwyczajnie, tak po ludzku, na pierwszy „rzut oka” kojarzy się z dobrocią, Boża pomocą, przebaczeniem. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, synu marnotrawnym - wszystko to, to na potwierdzenie takiego rozumowania. Tymczasem sam Jezus powiedział do Siostry Faustyny: „ Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem:

Jezu, ufam Tobie...” (Dzienniczek, nr 47).

Pierwsze trzy wezwania litanii wyróżniają Maryję określeniem „Święta” podkreślając Jej wyjątkowość - święta po trzykroć. Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad pannami - módl się za nami.

Od chwili przekazania mocą decyzji Biskupa Diecezjalnego diecezji opolskiej JE Księdza Biskupa Andrzeja Czai w 2015 r. parafii pw. św. Floriana w Przy-drożu Małym pod opiekę duszpasterską Misjonarzy Świętej Rodziny, zrodziła się w gronie kapłanów ADS w Górce Klasztornej piękna idea, której owocem stał się pierwszy dzień skupienia ADS diecezji opolskiej na Szwedzkiej Górce, dnia 17 września 2016 r.

Aborcja znowu podzieliła nasz naród, nasze rodziny, nawet nas samych. Myślę o ukrytej istocie problemu aborcji: o cierpieniu, bólu nienawiści, niepokoju i lęku, o którym nie chcemy słyszeć i mówić, i często spychamy je na dalszy plan. Żywa dyskusja podzieliła nas nie w sensie merytoryczno-polemicznym, tylko przez wzbudzenie i wywołanie emocji zacietrzewienia i nienawiści; w tych to uczuciach zapominamy, że nie sztuką jest upaść, ale sztuką jest odzyskać pokój i jedność. Dzieje się to tylko dlatego, że wprowadzamy do naszego życia cywilizację śmierci, a nie cywilizację miłości.

1 sierpnia 2016 r. odeszła do Pana założycielka ADS w Tucholi - śp. Agata Buczkowska. Była zelatorką tej wspólnoty ponad 20 lat. Odznaczała się dużym zaangażowaniem w życiu ADS i w naszej parafii. Organizowała wiele pielgrzymek do różnych sanktuariów. Poza tym dbała o comiesięczne nabożeństwa wspólnotowe, rozprowadzała biuletyn.

Kronika ADS

 

W sobotę 15 października 2016 r. wspólnota ADS przy tutejszej parafii święto­wała 20 rocznicę powstania. Na Eucharystii zgromadziło się wielu członków i sympatyków ADS. Swoją obecnością zaszczycił nas ks. Dyrektor Grzegorz Górnik z Górki Klasztornej. Członkowie wspólnoty zadbali o oprawę liturgiczną Mszy św. Ks. Grze­gorz wygłosił kazanie o ważności duchowego i sakramentalnego przygotowania na godzinę śmierci i oddaniu się Matce Najświętszej. Wskazał, że wytrwała modlitwa przynosi błogosła­wione owoce. Ludzie będący często z dala od Boga, dzięki modlitwie innych otrzymują łaskę pojednania i przyjęcia sakramentów nawet przed samą śmiercią. Po Eucharystii wspólnota modliła się odmawiając różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej. Natomiast w nie­dzielę 16 października 2016 r. ofiarę Mszy św. dziękczynnej sprawowali ks. Grzegorz Górnik wraz z o. Józefem Kowalskim SchP opiekunem naszej wspólnoty.

ZEL. CECYLIA WĘGIEL, PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI, ADS KRAKÓWWRÓĆ