Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

wtorek,
17 lipca 2018

(198. dzień roku)

Święta

Wtorek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
2941

Nadzieja i Życie nr 1/2016

SPIS TREŚCI
Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci
Sprawozdanie z działalności ADS za 2015 rok
Posynodalne znaki... (ks. prof. M. Machinek, MSF)
Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa (zel. D. Czerniawska)
Urodzić się na nowo (Paweł Skowroński)
Z Giżycka do Górki Kl.… (ks. S. Amielawski, MSF)
Odwaga… i jej brak (Amadeusz)
,,Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości” (J. Czech)
Dlaczego do ADS? (A. Ziółkowski)
Metoda asystowania... cz. 2 (ks. dr W. Biedrzycki MSF)
Wielkie dziękczynienie (zel. L. Wajdzik)
Zaproszenie na kolejną „górkę”... (ks. B. Kulik, MSF)
Jubileusz 20-lecia ADS w Górnie (zel. K. Mochocka)
Dzień skupienia ADS w Gawłuszowicach (ks. W. Szczur)
Uczynki miłosierdzia... (ks. B. Kulik, MSF)
Sąd Ostateczny
Z Bulli Misericordiae Vultus Papieża Franciszka
Kronika Apostolstwa

Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

Dobiega końca rok 2015. Przednami przyszłość, która jak zwykle jest nieznana i nie do przewidzenia. Możemy wyjść jej naprzeciw z dwojaką postawą. Albo nadchodzący czas będzie budził w nas lęk, który często towarzyszy temu, co nieznane, albo nowy rok przyjmiemy w duchu wiary, powierzając to, co nas czeka Bożej Opatrzności. Zapewne nikt z nas nie wątpi, że tylko druga z wymienionych postaw jest godna polecenia. Zwłaszcza, że zachęcają nas do tego dwa fakty.

Sprawozdanie z działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci za 2015 rok

W Apostolstwie Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej obecnie pracuje trzech księży: ks. Grzegorz Górnik MSF, ks. Bogdan Kulik MSF, ks. Stefan Amielawski MSF. Apostolstwo zostało powierzone opiece Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, dlatego cała Polska Prowincja Zgromadzenia na różny sposób wspomaga to dzieło.

Posynodalne znaki zapytania

Nie ulega wątpliwości, że zakończony właśnie w Rzymie synod biskupów dotyczących rodziny przejdzie do historii. Najpierw ze względu na formę, jaką wybrał dla niego papież Franciszek: obrady odbywały się w dwóch etapach,oddzielonych od siebie rokiem dyskusji i refleksji, a treść obrad była zainspirowana ogólnokościelną ankietą przeprowadzoną przed synodem. Niezwykłość tego zgromadzenia biskupów polegała jednak także na niespotykanej do tej pory otwartości debat, dotyczącej szczególnie trudnych i kontrowersyjnych tematów związanych z rodziną. Na szczęście tym razem udało się uniknąć medialnego zamętu, podobnego to tego, jaki powstał w czasie pierwszej części synodu w 2014 roku.

Tajemnica V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia:„Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25-27)

Urodzić się na nowo

Narodziny zazwyczaj kojarzą się nam z przyjściem nowego człowieka na świat. Różne uczucia towarzyszą temu wydarzeniu. Często jest to radość, jakieś poczucie, że oto stało się coś wielkiego, coś, co na zawsze już zmieni nasze życie, uczyni je mądrzejszym, bardziej świadomym i odpowiedzialnym.

Z Giżycka do Górki Klasztornej... z przystankiem na misjach

Nazywam się Stefan Amielawskii jak już wiecie jestem tym „nowym” księdzemw Apostolstwie Dobrej Śmierci. Pochodzęz pięknych Mazur, a dokładnie z Giżyckana szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jednak małą Ojczyzną moich Rodziców jest przecudowna Wileńszczyzna, którą po wojnie musieli niestety opuścić. Mój Tata był żołnierzem 13-tej Brygady Armii Krajowej por. Adama Walczaka ps. „Nietoperz”. Za swoją miłość do Polski i Wilna zapłacił łagrami Workuty, skąd powrócił jesienią 1956. Oboje Rodzice zmarli, jak i jeden z moich braci. Drugi z braci pozostał na gospodarstwie Rodziców, a siostra jest zelatorką w parafii. O, przepraszam, ale miało być o mnie, więc do rzeczy...

Odwaga... i jej brak

Mam 46 lat, jestem ojcem dwójki dzieci w wieku gimnazjalnym. Zanim dojadę do pracy, w samochodzie sam spędzam co najmniej 20-30 minut. To właśnie wówczas często się modlę. Jak kończę pracę około 15-ej, słucham Radia Maryja i odmawiam Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Modlę się, jak jestem sam w samochodzie.

,,Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości”

Powyższy cytat pochodzi z Psalmu 126 i myślę, że będzie dobrym mottem domojego świadectwa, którym chciałam się podzielić. Obecnie jestem kobietą w wieku Chrystusowym, osobą samotną – w sensie, że nie mam chłopaka i nie posiadam rodziny. Mimo wszystko, nie czuję się jednak samotna, ponieważ obok mnie jest Najwspanialszy Przyjaciel, jaki może być i który, wiem to, nigdy mnie nie opuści. To Bóg Miłosierny, Jezus Chrystus, który za mnie umarł i zmartwychwstał.

Dlaczego do ADS?

„Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,i wszelką [możliwą] wiarę, tak iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13,2) Co miłość ma wspólnego z moim zbawieniem? Może odpowiedzią będzie taka krótka, prawdziwa historia – rozmowa.

Metoda asystowania umierającym – „podręcznik dobrej śmierci” na dzisiejsze czasy?

W ostatniej chwili życia osoby towarzyszące umierającemu winny na kolanach zdwoić swój zapał modlitewny. Użytecznym,mówi Ksiądz Berthier, jest też zasugerowanie konającemu jednego z tych aktów strzelistych: Panie, oddaję duszę moją w Twoje ręce; Panie Jezu Chryste, przyjmij moją duszę; Święta Maryjo, módl się za mną; O Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia, broń mnie przed szatanem, przyjmij mnie w godzinę mojej śmierci. Ksiądz Berthier zaleca, by konający uczynił wysiłek wypowiedzenia ustami lub przynajmniej w sercu święte Imię: Jezus,Jezus, Jezus.

Wielkie dziękczynienie

Dnia 2 sierpnia 2015 roku minęło siedem lat, kiedy Maryja, Królowa Różańca Świętego przybyła z dalekich Pompejów na to święte Sarkandrowskie Wzgórze. Przybyła z modlitwą całego Różańca Świętego – w formie nowenny pompejańskiej. W sercach rodziły się pytania: „Maryjo... dlaczego, aż tyle «zdrowasiek» dziennie?”.

Zaproszenie na kolejną „górkę” Matki Bożej

50 km od Opola, między Nysą, Niemodlinemi Krapkowicami ukryło się przepiękne sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Szwedzkiej Górce. Już pierwszy rzut oka na tę skromną, a tak wymowną świątynię – która jak jakaś wyspa wyłania się pośrodku pól, czekając wśród odmętów historii na życiowego rozbitka, aby udzielić mu schronienia – sprawia, że nie można o niej zapomnieć.

Jubileusz 20-lecia Apostolstwa Dobrej Śmierci w Górnie

Wspaniała uroczystość, związana z Jubileuszem 20-lecia Apostolstwa Matki Bożej Patronki DobrejŚmierci, odbyła się w naszej wspólnocie parafialnej w Górnie w dniu 4 października bieżącego roku. Do tej uroczystości byliśmy duchowo przygotowani poprzez misje parafialne i konsekrację naszego kościoła, która odbyła się 2 tygodnie wcześniej.

Uczynki miłosierdzia – recepta na życie w realu

„Wiara w Chrystusa? Narkotyk dla ludzi słabych, pomagający uciec od życiaw trudnej i szarej rzeczywistości (w realu) w sielankową, wyimaginowaną utopię (w wirtual)”! Kto z nas nie słyszał (a może i wypowiadał…) tego rodzaju stwierdzeń? Jednak bardzo łatwo wykazać, że to właśnie one – a nie nasza wiara – są sloganami na wskroś przesiąkniętymi brakiem realizmu. Wystarczy przypomnieć sobie tradycyjną naukę Kościoła, którą znamy z lekcjireligii i katechizmu: o uczynkach miłosierdzia względem ciała i duszy.

Sąd Ostateczny

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych[ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowanewam od założenia świata!

Z Bulli Misericordiae Vultus Papieża Franciszka

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy samistali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tegowłaśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, byu czynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszymi skuteczniejszym. Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny(...), zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016roku (...).

Kronika Apostolstwa

- 29.08. w Niemodlinie, w parafii pw.Wniebowzięcia NMP, ks. Bogdan KulikMSF uczestniczył w uroczystościach XV-lecia powstania wspólnoty ADS.

- 1.09. w Biłgoraju, w parafii pw. Marii Magdaleny odbył się regionalny dzień skupienia ADS, w którym uczestniczył ks. Grzegorz Górnik MSF.

- 3.09. w Bydgoszczy, w parafii katedralnej w ramach przygotowań do uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości ks. Grzegorz Górnik MSF przewodniczył Mszy świętej i wygłosił SłowoBoże dla wspólnoty ADS i Koła Przyjaciół Radia Maryja.