Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

wtorek,
17 lipca 2018

(198. dzień roku)

Święta

Wtorek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
3130

Nadzieja i Życie nr 76/2015

SPIS TREŚCI

Koniec człowieczeństwa (ks. prof. M. Machinek MSF)
Zamyślenia nad Różańcem do Siedmiu Boleści
Matki Bożej (zel. D. Czerniawska)
Źródło pokoju i nadziei (zel. L. Wajdzik)
Kiedy umiera dziewiętnastolatka… (A. Zapotoczny)
Zawierzyć się Maryi (zel. R. Sitkowska)
Zaczęło się od hospicjum (J. Czech)
Album bezsensu – wartość życia (P. Skowroński)
Herb i hymn, dla wszystkich,
którzy tego pragną (zel. J. Kurczenko)
„Wszystko postawiliśmy na Maryję” (A. Zapotoczny)
Umierające ziarno (Kl. Adam Gaca MSF)
Przez krzyż Chrustusa do Zbawienia (zel. Maria Brzózka)
Nie bój się zawierzyć Maryi (ks. dr hab. Adam Sobczyk MSF)

Kochani Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

Bieżący numer naszego biuletynu zbiega się z uroczystościami Jubileuszu 50 Lat Koronacji Obrazu Matki Bożej Góreckiej przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Ta znacząca rocznica, przypadająca na dzień 14 czerwca br. porusza także serca nas, członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, ponieważ wszyscy czujemy się głęboko zwią­zani z tym miejscem, w którym u stóp naszej Matki znajduje się siedziba naszego Stowa­rzyszenia. Niezależnie od tego, czy jest nam dane pielgrzymować do Królowej Krainy, czy łączymy się z Nią duchowo w miejscach codziennego życia i pracy, wyraźmy Jej wdzięczność za wszelkie otrzymane łaski i prośmy o dalszą opiekę. Módlmy się nie tylko za Apostolstwo Dobrej Śmierci, za Misjonarzy Świętej Rodziny i dzieła prowadzone przez nasze Zgromadzenia, ale także za nas samych, nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich potrzebujących wsparcia.

Koniec człowieczeństwa

 Chociaż niewątpliwie wielu współczesnych autorów mogłoby opatrzyć swoje teksty podobnym hasłem, nie jest ono współczesne. Jest to tytuł eseju, który został napisany ponad 70 łat ternu przez C.S. Lewisa. Niezwykłe oryginalny talent tego pisarza do dzisiaj zdumiewa, nie tylko pod wpływem lektury „Opo­wieści z Narnii”, ale także całego szeregu analiz i esejów, dostępnych na nowo od kilku lat w polskich przekładach. Lewis pisał je pod wpływem aktualnych wydarzeń, stąd tym bardziej zdumiewająca jest ich niezwykła aktualność.


Zamyślenia nad Różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej

 Tajemnica III. Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Na doroczne Święto Paschy dwunastolet­ni Jezus w towarzystwie rodziców, podobnie jak inne rodziny żydowskie, udaje się z Na­zaretu do świątyni w Jerozolimie. Po głów­nych uroczystościach wszyscy pątnicy chcą wracać do domów. Jedynie Jezus pragnie pozostać w świątyni przynajmniej do końca uroczystości. Chce pozostać w Domu swego prawdziwego Ojca. Ogromna miłość do opiekunów ziemskich i równie mocno przez nich odwzajemniana, nie powstrzymała dwunastolatka przed drobnym psikusem, aby odłączyć się od grupy pątników niezau­ważonym.

„Jezus mówi do Matki:

-    Wrócę się do Ojca !

-    Wróć się, Synu do Taty...

Inne miało zamiary Pacholątko młode: Jezus myślał o Ojcu, który jest w świątyni. Choć o tym dobrej Matce jasno nie nadmie­nił. Koło kampanii mężczyzn przeszedł jakby lotem. Zasłoniwszy na moment swe dziecięce ciało. Gdy minął Opiekuna, dalej szedł już śmiało”.

(„Epopeja Ewangeliczna w 33 tytułach” Brat Bogumił Marian Adamczyk).

 

Źródło pokoju i nadziei

Żyjemy w czasach, w których ludzkość najbardziej potrzebuje Bożego zmiło­waniay zawierzania Bogu i miłosierdzia w relacjach międzyludzkich. Jakże mocno, przed każdym z nas, kroczącym pod chorągwią Chrystusa Zmartwych­wstałego, stoją do wypełnienia sercem, w każdym czasie i miejscu, te wezwania miłosierdzia.

Kiedy umiera dziewiętnastolatka

 Chiara wróciła do domu po wizycie u lekarza ze spuszczoną głową. Weszła do swojego pokoju i nic wychodziła z niego przez prawic pół godziny. Leżała na łóżku, wśród kolorowych poduszek, a na jej twarzy rysował się ból. Kiedy wstała, była pogodna i radosna. „Rozmawiałam z Chrystusem - oświadczała swojej mamie - I wypowiedziałam mu moje: «tak»”.


Zawierzyć się Maryi

W trzecim kwartale roku wspominamy Matkę Bożą. Począwszy od 2 lipca, kiedy to obchodzimy Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Tuchowskiej, Licheńskiej poprzez Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia - uroczystość obchodzoną przez każdego Polaka, aż do Matki Bożej Bolesnej 15 września, jakże ważnego święta Patronki Dobrej Śmierci dla nas członków Jej Apostolstwa. Lokalnie poznaniacy jeszcze 19 września czczą Matkę Bożą, a 26 września Wspomnienie najświętszej Panny Leśniańskiej.

Zaczęło się od hospicjum

Witajcie Kochani Czytelnicy kwartalnika „Nadzieja i Życic”. Pozwólcie proszę, żc tym razem podzielę się swoim świadectwem związanym ze śmiercią. Mam na imię Joanna i jestem młodą, 32 - letnią panną z okolic Wrocławia. Mimo tak młodego wieku, bardzo wicie wycierpiałam. Od kilku lat bardzo często (prawie codziennie) myślę o życiu po śmierci i o raju. Nie boję się tego tematu.


Album bezsensu - wartość życia

Ten wieczór był jakiś inny, wokół było cicho, wiatr spokojnie kołysał koronami drzew. Usiadł przy oknie, na ulubionym bujanym fotelu, spojrzał na białe ściany swojego pokoju i kolejny raz zobaczył w nim beznadzieję, samotność i wszechogarniającą pustkę. Te ściany widziały już nie jedną łzę wypłakaną w dramacie egzystencji.

Hym i herb, dla wszystkich, którzy tego pragną

W Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu dnia 7 marca 2015 r. odbył się Regionalny Dzień Skupienia dla Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Apostolstwa Dobrej Śmierci pod hasłem: „Nic lękajcie się”.


Wszystko postawiliśmy na Maryję

Niektórzy twierdzą, żc Maryja z obrazu w Najstarszym Sanktuarium w Górce Klasztornej uśmiecha się. Tak naprawdę Jej twarz jest poważna. Tajemnica tkwi w Jej spojrzeniu. Oczy patrzą w dal, uwidaczniając Jej ponadziemski charakter. Kto poznał Matkę Bożą Górecką przyzna, że nie ma drugiego piękniejszego obrazu postaci Matki Zbawiciela.


 

 

Umierające ziarno

 Modlisz się o zdrowie, a przychodzi choroba. Modlisz się o życie, a przychodzi śmierć. Czy można mówić o dobrej śmierci, gdy ktoś nic dożył późnej starości? Czy można mówić o dobrej śmierci, gdy ktoś zostawił rodzinę, której bylpotrzebny, a śmierć rodzi bunt?


Przez krzyż Chrytusa do zbawienia

Cierpienie! Wiele jest pytań oraz trudności z odpowiedzią na nie. Dlaczego cierpienie? Dlaczego mnie dotyka. Może być wyjaśnione i zrozumiane tylko przez wiarę. Pan Bóg na pewno nie chciał cierpienia człowieka. W raju, gdy ten sprzeniewierzył się Bogu swojemu Stworzycielowi od tego czasu grzech przechodzi na każdego człowieka a cierpienie staje się nieodłącznym towarzy­szem na tej ziemi. Za tę winę Adama i Ewy każdy człowiek dziś cierpi. Odtąd cierpienie było karą i przekleństwem.


Nie bój się zawierzyć Maryi

W dobie, kiedy komunikacja międzyludzka jest określona łączem internetowym, kiedy czat zastępuje rozmowę, a ekran komputera bezpośrednią bliskość dru­giego człowieka; niby wydaje się, że wszystko jest w zasięgu ręki, a jednak tak często człowiek odczuwa pustkę samotności i trudno mu znaleźć zaufaną osobę. Skwapliwie szuka powiernika, który go wysłucha, doradzi, wesprze. Potrzebuje osoby, której mógłby zawierzyć.