Wyszukiwanie
Dzisiaj jest

poniedziałek,
23 lipca 2018

(204. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Licznik
Liczba wyświetleń strony:
10482

Kronika wydarzeń Apostolstwa w roku 2009

Szanownym Członkom i Dobrodziejom oraz Sympatykom Apostolstwa Dobrej Śmierci podajemy nasze aktualności i ostatnie wydarzenia:

(w kolejności: od góry najstarsze – ku dołowi najnowsze, zgodnie z datami)

1.02. w Strumieniu ks. A. Żebrowski wygłosił niedzielne kazania nt. ADS z racji X-lecia powstania grupy w parafii. Świadectwem nt. jak Matka Boża Patronka Dobrej Śmierci ratuje swych czcicieli dzieliła się Zel. Lidia Wajdzik. Po Mszach były zapisy do ADS.

11.01. ks R. Siatka głosił kazania o ADS w par. Tuszów Narodowy k/Mielca. Wpisało się 80 osób.

W styczniu obchodzono XV-lecie powstania ADS w Łaziskach Dolnych i X-lecie działalności ADS w Dębowcu i Knurowie, w par. Św. Cyryla i Metodego oraz w Strumieniu. W uroczystości uczestniczył ks. A. Żebrowski. Był to czas dziękczynienia, radości i wspomnień przy wspólnym stole.

6-8.02. w Luboniu odbyły się rekolekcje zamknięte ADS prowadzone przez ks. A. Żebrowskego.

07.02. w Katowicach odbyło się spotkanie dla Zelatorów reg. śląskiego. Mszy przewodniczył ks. dr Jan Grzesica, a konferencję wygłosiła S. Gonzaga.

W miesiącu grudniu i styczniu w wielu parafiach całego kraju odbywały się spotkania opłatkowe ADS z udziałem księży z Górki Kl. Ks. Roman gościł w: Mielcu (spotk. regionalne dla Zelatorów), i w Jarosławiu k/Przemyśla (spotkanie w Opactwie benedyktyńskim, 12.01).

Członkowie ADS oraz zaproszeni goście zgromadzili się na radosnym opłatkowym spotkaniu z Ks. Romanem również w Rzeszowie (w par. Św. Rodziny, 13.01), oraz w bieszczadzkim Iwoniczu, w par. Wszystkich Świętych.

Parafialne spotkania Wspólnot naszego Apostolstwa odbyły się także na Śląsku, m.in. w: Łaziskach Górnych (na foto: w par. MB Królowej Różańca Świętego, 21.01), Radzionkowie, Orzeszu-Zawiści, oraz dekanalne – w Bieruniu Starym (dla Zelatorów ADS).

Zelatorzy regionu Mazowsza przybyli do gościnnego Raszyna k/Warszawy, natomiast w Niemodlinie k/Opola odbyło się spotkanie dla Zelatorów regionu opolskiego, w par. Wniebowzięcia NMP, 24.01.

W Pile z kolei, w par. Św. Rodziny, prowadzonej przez Ks. Salezjanów, 25.01, miało miejsce kolędowo-opłatkowe spotkanie najliczniejszej Wspólnoty ADS w okolicach.

Natomiast Ks. Antoni był w: Skoczowie (regionalne spotk. z udziałem JE. Bpa Tadeusza Rakoczego, 25.01), Żędowicach, Kleosinie-Białymstoku, Raszynie, Gębicach, Poznaniu, Żorach-Rogoźna, Jastrzębiu Zdr., Łaziskach Dln, Knurowie, Żorach, Dębowcu, Istebnej, Cieszynie, Pogórzu, Brennej-Leśnica, Simoradzu, Żywcu i Strumieniu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe kolędowe obrazki. Dziękujemy gorąco za Wasze serdeczne przyjęcie.

1-4.03. w Kończycach Wielkich k/Cieszyna ks. A. Żebrowski prowadził rekolekcje wielkopostne, podczas których wiele osób wpisało się do ADS.

5-8.03. w Brennej k/Skoczowa odbyły się rekolekcje zamknięte ADS prowadzone przez ks. A. Żebrowskego. Uczestniczyli członkowie ADS diec. bielsko-żywieckiej i katowickiej (120 osób).

22-25.03. w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach ks. A. Żebrowski głosił rekolekcje wielkopostne. Każdego dnia była okazja wstąpienia w szeregi ADS. Powstała nowa wspólnota Apostolstwa.

28.03., 4-5.04 i 18.04. w Górce Klasztornej odbywało się Misterium Męki Pańskiej. Wśród wielu grup pielgrzymów nie zabrakło osób z naszego Apostolstwa. Dziękujemy więc Zelatorom, którzy zorganizowali wyjazdy autokarowe.

15.04. w par. MB Bolesnej w Radomiu ks R. Siatka uczestniczył w Mszy Św. dla tamtejszej Wspólnoty ADS i wygłosił Słowo Boże.

16.04. w par. Zesłania Ducha Św. w Warszawie ks R. Siatka uczestniczył w Mszy Św. dla ADS i spotkaniu modlitewnym; wygłosił Słowo Boże i spotkał się ze Wspólnotą Apostolstwa oraz Zelatorami.

17/18.04. ks R. Siatka uczestniczył w nocnym czuwaniu modlitewnym dla ADS w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Wygłosil wieczorną konferencję, sprawował Mszę Św. oraz sprawował sakrament pojednania.

19.04. w par. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Zawiści ks. R. Siatka wziął udział w X-leciu ADS i wygłosił Słowo Boże. Relacja w biuletynie.

24-26.04. w Kleosinie k/Białegostoku odbyły się rekolekcje zamknięte ADS prowadzone przez ks. A. Żebrowskego. Uczestniczyli w nich członkowie ADS z archidiec. białostockiej i diec. drochiczyńskiej (100 osób).

25.04. w Turzy Śl. zgromadzili się członkowie ADS reg. śląskiego podczas Dnia Skupienia. Słowo boże i konferencję wygłosił ks. R. Siatka. Relacja w Biuletynie.

26.04. ks R. Siatka głosił kazania o ADS w par. MB Szkaplerznej w Imielinie. Wpisało się 120 osób.

30.04. ks R. Siatka uczestniczył w X-leciu ADS w par. Trójcy Św. we Wrocławiu. Relacja w Biuletynie.
2.05. ks R. Siatka uczestniczył w wieczornym Czuwaniu Pompejańskim na Kaplicówce, w Skoczowie.

3.05. ks R. Siatka głosił kazania o ADS w par. Św. Jakuba w Simoradzu. Wpisało się 40 osób.

4-7.05. w Katowicach-Panewnikach ks. R. Siatka prowadził rekolekcje dla ADS. Uczestniczyły 52 osoby. Relacja w Biuletynie.
7-10.05. w Górce Klaszt. odbyły się rekolekcje zamknięte ADS prowadzone przez ks. A. Żebrowskego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele ADS z całego kraju.

14-17.05. w Radomyślu n/Sanem odbyły się rekolekcje zamknięte ADS prowadzone przez ks. A. Żebrowskego.

17.05. w Mielcu, w par. NMP Nieustającej Pomocy ks. A. Żebrowski uczestniczył w XV-leciu ADS. Po Mszy odbyło się spotkanie z udziałem księży i zelatorów z okolicznych parafii.

24.05. ks. R. Siatka głosił niedzielne kazania o ADS w Pniewach i spotkał się z tamtejszą Wspólnotą.

29.05. członkowie ADS uczestniczyli w regionalnym Dniu Skupienia ADS, w par. MB Bolesnej w Bielsku-Białej – Hałcnowie. Spotkanie swoim koncertem uświetnił Ks. J. Jezusek. Konferencję i kazanie na wieczornej Mszy wygłosił ks. R. Siatka.
2.06. w Ostródzie odbył się Regionalny Dzień Skupienia dla Członków ADS z archidiec. warmińsko-mazurskiej i diec. elbląskiej z udziałem ks. A. Żebrowskiego, który przewodniczył Mszy św., wygłosił homilię i konferencję poświęconą przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

6.06. w Górce Klasztornej odbył się Regionalny Dzień Skupienia ADS z udziałem Członków ADS z Pomorza i Wielkopolski. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. A. Żebrowski.

W czerwcu ks. R. Siatka spotkał się z Zelatorami oraz Wspólnotami ADS: 9.06 w Jarosławiu, 10.06 w Rzeszowie, 12.06. na Dniu Skupienia w par. Św. Ducha w Mielcu, 13.06. na uroczystości X-lecia ADS w par. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi.
14.06. w par. Wszystkich Św. w Iwoniczu ks. R. Siatka głosił niedzielne kazania o ADS.

15-18.06. w Brennej ks. R. Siatka poprowadził rekolekcje dla ADS. Uczestniczyło 45 osób.
19/20.06. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach ks. R. Siatka uczestniczył w nocnym czuwaniu ADS.

20.06. w Lipianach odbył się Regionalny Dzień Skupienia ADS z udziałem Członków ADS z archidiec. szczecińsko-kamieńskiej. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. A. Żebrowski.

21.06. ks. R. Siatka głosił niedzielne kazania w par. Św. Krzyża w Zamościu i spotkał się ze Wspólnotą ADS, a następnego dnia uczestniczył w radiowej audycji na żywo. Wpisało się 120 osób.

24.06. w Katowicach-Murckach odbyły się uroczystości XV-lecia powstania ADS. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił JE. Bp Gerard Bernacki z Katowic. Wzięli też udział: ks. A. Żebrowski, księża opiekunowie i zelatorzy z archidiec. katowickiej i diec. bielsko-żywieckiej.

26.07. ks. R. Siatka wygłosił w Simoradzu kazania odpustowe ku czci Św. Jakuba Apostoła.

27-28.06. w Gdańsku, w par. Bożego Ciała ks. A. Żebrowski głosił kazania niedzielne z okazji XV-lecia powstania ADS, a na głównej Mszy Św. poświęcił sztandar. Wpisało się 80 osób.

2.07. w Skoczowie, na Kaplicówce w Czuwaniu Pompejańskim uczestniczył ks. A Żebrowski. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Biskup Tadeusz Rakoczy ordynariusz diec. bielsko-żywieckiej.
5.07. w Przyborowie, ks. A. Żebrowski głosił niedzielne kazania o ADS, a Zel. Lidia Wajdzik mówiła świadectwa o opiece Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Powstała nowa wspólnota ADS.

12-24.07. ks. A. Żebrowski przebywał na Ukrainie, gdzie odwiedził wspólnoty ADS w Gródku Podolskim, Lwowie i Żytomierzu oraz spotkał się z Polakami w Drohobyczu i Truskawcu.
1.08.2009 r. decyzją Zarządu Prow. Polskiej Prowincji Misjonarzy Św. Rodziny pracę duszpasterską w Apostolstwie rozpoczął ks. Bogumił Nowosiadły MSF. W Centrali ADS pracuje już 3 kapłanów. Ks. Bogumiłowi życzymy darów Ducha Świętego, opieki naszej Matki i gorliwości apostolskiej.

2-10.08. ks. A. Żebrowski sprawował opiekę duchową nad pielgrzymką autokarową do Medjugorje.

15.08. w Chwałowicach k/Sandomierza ks. R. Siatka głosił kazania odpustowe z okazji Wniebowzięcia NMP, a 16.08. kazania o ADS. Spotkał się też z Zelatorami w Stalowej Woli. Do ADS przystąpiło 120 osób.

17.08. w Busku-Zdroju ks. R. Siatka wygłosił kazanie o ADS. ADS przystąpiło 120 osób.

23.08. w par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Mysłowicach-Janowie ks. R. Siatka uczestniczył w X-leciu ADS i wygłosił niedzielne kazania.
21-23.08 ks. A. Żebrowski odwiedził ADS na Litwie. W Wilnie, w Ostrej Bramie przed obrazem MB Miłosierdzia przewodniczył Mszy i wygłosił kazanie. W par. Ducha Św. w Wilnie sprawował Mszę, głosił Słowo Boże i spotkał się z członkami ADS. Na spotkaniu omówiono aktualne sprawy ADS w Wilnie. Od 20 lat funkcję zelatorki pełni p. Weronika Pelakowska, która mimo wieku i choroby z oddaniem służy Apostolstwu. W Rudziszkach ks. A. Żebrowski odprawił Mszę i wygłosił kazanie o ADS. Po Mszy św. była okazja wpisu nowych członków i możliwość nabycia materiałów. Dziękujemy kapłanom, zelatorkom i członkom ADS na Litwie za modlitwę, ofiarność i gościnność.

28-29.08 w Domu Rekol. S. Boromeuszek w Pszowie odbyła się Sesja Formacyjna dla Zelatorów reg. śląskiego (stopień podstawowy) prowadzona przez ks. R. Siatkę. Przybyło 25 osób.
29.08. w Sanktuarium MB Uśmiechniętej w Pszowie zebrali się Członkowie ADS na regionalnym dniu skupienia. Konferencję i kazanie wygłosił oraz Mszę Św. sprawował ks. R. Siatka.

30.08. w par. Św. Jana Chrz. w Orzeszu-Jaśkowicach ks. R. Siatka głosił niedziele kazania o ADS.

01.09. ks. R. Siatka uczestniczył w X-leciu ADS w par. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju i wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy zgromadzili się na poczęstunku i wysłuchali świadectw.

02.09. na wzgórzu kaplicówka w Skoczowie ks. R. Siatka uczestniczył w czuwaniu pompejańskim. Tego wieczoru Mszę Św. koncelebrowało aż dziesięciu kapłanów. Konferencję wygłosił ks. Władysław Zązel, krajowy duszpasterz ruchu trzeźwościowego.

04.09. ks R. Siatka wziął udział w X-leciu ADS w Istebnej-Stecówce: sprawował Mszę Św. i wygłosił Słowo Boże. Uczestnicy rozważali również tajemnice Różanca do Siedmiu Boleści. Potem spotkali się z we Wspólnocie stołu.

05-06.09. ks. R. Siatka uczestniczył w X-leciu ADS w Orzeszu, a w niedzielę wygłosił kazania, dając nowym osobom okazję włączenia się do Apostolstwa.
07.09. w bydgoskiej Katedrze ks. R. Siatka i Ks. B. Nowosiadły uczestniczyli w ostatnim Dniu Nowenny przed Odpustem MB Pięknej Miłości.

10-13.09. w Górce Klaszt. odbyły się zamknięte rekolekcje ADS. Uczestniczyły 52 osoby.

12-13.09. w Drożkowie k/Żar w uroczystościach odpustowych uczestniczyli ks. A. Żebrowski i ks. B. Nowosiadły, gdzie głosili Słowo Boże o ADS. Zawiązała się nowa grupa – wpisało się 70 osób.

13.09. w Radio Maryja w Toruniu ks. R. Siatka i Zel. Barbara Rozenthal wzięli udział w audycji dla chorych mówiąc o naszym Apostolstwie. Fragmentów można posłuchać na naszej stronie www.

14-30.09. odbyła się pielgrzymka autokarowa ADS z diec. bielsko-żywieckiej po Sanktuariach Maryjnych Europy. Opiekę duchową sprawowali: ks. A. Zuber i ks. A. Żebrowski.
15.09. w święto Patronalne ADS ks. R. Siatka gościł w Czarnkowie oraz w Trzemesznie. Wygłosił okolicznościowe kazanie i spotkał się ze Wspólnotami ADS.

17-18.09. w par. Zesłania Ducha Św. w Warszawie ks. R. Siatka prowadził rekolekcje otwarte dla ADS. Uczestniczyło 60 osób dochodzących na wspólne spotkania.

19.09. ks. R. Siatka wziął udział w Dniu Skupienia dla ADS w par. Św. Józefa Robotnika w Wołominie.

26.09. ks. R. Siatka sprawował Mszę Św., wygłosił kazanie i spotkał się z Członkami ADS na regionalnym dniu skupienia w par. Bł. Czesława w Opolu.

27.09. w par. Najśw. Serca P. Jezusa w Bieruniu Nowym ks. R. Siatka uczestniczył w XV-leciu ADS i wygłosił niedzielne kazania. Wpisało się 75 nowych osób.

28-30.09. w Opactwie Benedyktyńskim w Jarosławiu ks. R. Siatka prowadził rekolekcje otwarte dla ADS. Uczestniczyło 70 osób dochodzących na spotkania.
01.10. ks. R. Siatka wziął udział w X-leciu ADS w par. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie i wygłosił okolicznościowe kazanie.

3.10. w Górce Klaszt. odbył się Regionalny Dzień Skupienia ADS z udziałem zelatorów i członków ADS z: Bydgoszczy, Piły, Poznania, Stargardu Szcz., Chodzieży, Kamienia Kr., Szamocina, Czerska, Gdyni, Lubonia, Gorzowa Wlkp., Złotowa oraz Ostravy (Rep. Czeska). Mszy św. przewodniczył ks. A. Żebrowski, kazanie o modlitwie różańcowej wygłosił ks. B. Nowosiadły. Uczestniczyło 600 osób.

09-11.10. w Gietrzwałdzie odbyły się zamknięte rekolekcje ADS prowadzone przez ks. A. Żebrowskiego. Uczestniczyło w nich 2 kapłanów i 90 osób świeckich.

11.10. w Dziewierzewie .ks R. Siatka wziął udział w X-leciu ADS, spotkał się ze Wspólnotą i gośćmi.
13-15.10. w Niechobrzu ks. B. Nowosiadły poprowadził rekolekcje ADS pt. „Tajemnicza Brama Wieczności”.

18.10. w Miłosławiu przeżywaliśmy X-lecie ADS: ks. A. Żebrowski głosił okolicznościowe kazania. Po południu w sali parafialnej odbyła się agapa z udziałem księży i członków ADS.

04.11. w Piastowie ks R. Siatka głosił kazanie o ADS i spotkał się z tamtejszą Wspólnotą.

8.11. w Giżycku, w par. Św. Maksymiliana Kolbe ks. A. Żebrowski głosił niedzielne kazania o ADS. Powstała nowa wspólnota ADS, wpisały się 92 osoby.

08.11. w kościele Św. Ducha w Jarosławiu ks R .Siatka głosił niedzielne kazania o ADS. Wpisało się 40 osób.

08.11. w Głogowie ks. B. Nowosiadły głosił niedzielne kazania, gdzie powstała nowa Grupa ADS.

13/14.11. w Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach ks. R. Siatka uczestniczył w nocnym czuwaniu ADS: wygłosił konferencję o modlitewnej pomocy zmarłym i sprawował Mszę wraz  z ks. A. Wencyplem.
15.11. w Bydgoszczy, w par. Św. Wojciecha przeżywaliśmy X-lecie ADS. Ks. A. Żebrowski głosił niedzielne kazania a po południu w sali parafialnej odbyła się agapa z udziałem księży i członków ADS.

15.11. w par. Najśw. Trójcy w Chełmie Śl. ks. R. Siatka głosił niedzielne kazania o Apostolstwie.

15-17.11. w Przelewicach ks. B. Nowosiadły poprowadził Tridumm Duszpasterskie o ADS.

22.11. w par. MB Częstochowskiej w Szczecinie ks. R. Siatka głosił niedzielne kazania o ADS. Po południu spotkał się z tamtejszą Wspólnotą.
24.11. w par. Opatrzności Bożej w Bydgoszczy odbył się regionalny dzień skupienia z udziałem Duszpasterzy ADS: Ks. R. Siatki i ks. B. Nowosiadłego. Uczestniczyło 100 osób. Więcej: s. 9.

27-28.11. w Domu Rekol. O. Sercanów w Kluczborku odbyła się sesja formacyjna dla Zelatorów regionu opolskiego (stopień podstawowy) prowadzona przez ks. R. Siatkę. Przybyło 21 osób.
29.11. w par. Św. Krzyża w Bytomiu ks. B. Nowosiadły głosił niedzielne kazania o ADS.\isało się 133 osoby.

29.11. w par Najśw. Serca PJ w Mysłowicach ks. R. Siatka głosił niedzielne kazania o ADS. Wpisały się 133 osoby.